LOGOWANIE / REJESTRACJA
ZGŁOŚ AWARIĘ

Kategorie przetargów

Przetargi

TIR/06 /U/PN/2019: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej termomodernizacji budynków stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, zgodnie z opracowanymi audytami energetycznymi, wraz z opracowaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów: Część 1 Termomodernizacja budynku Piastowska 52 w Rudzie Śląskiej Część 2 Termomodernizacja budynku Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej Część 3 Termomodernizacja budynku Bytomska 39-41 w Rudzie Śląskiej Część 4 Termomodernizacja budynku Chorzowska 9A w Rudzie Śląskiej Część 5 Termomodernizacja budynku Damrota 5 w Rudzie Śląskiej Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” realizowany w ramach poddziałania 1.7.1 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

6 sierpnia 2019

Joanna Szykowska

TIR/ 03/D /PN/2019: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego ekogroszku dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

2 sierpnia 2019

Joanna Szykowska

TIR/12/RB/PN/2019: Remont drogi dojazdowej i dojść do budynku – 1 Maja 272, , remont dojścia do budynku – Starowiejska 25, remont chodnika - - Goduli 28, remont drogi dojazdowej – Grunwaldzka 1 w Rudzie Śląskiej

29 lipca 2019

Joanna Szykowska

TIR/11/RB/PN/2019: Przebudowa budynku przy ul. Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej

23 lipca 2019

Joanna Szykowska

TIR/02/D/PN/2019: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na terenie Miasta Ruda Śląska w okresie od 1.10.2019 roku do 31.12.2022 roku.

5 lipca 2019

Joanna Szykowska

TIR/10/RB/PN/2019: Remont mieszkań Janasa 10/5, Kałusa 18/3, Kałusa 22/6, Kunickiego 17a/II/9, Hlonda 34/7 w Rudzie Śląskiej

13 czerwca 2019

Joanna Szykowska

TIR/05/U/PN/2019: Sukcesywne świadczenie usług samochodami specjalistycznymi z podnośnikiem koszowym wraz z obsługą operatorską dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

3 czerwca 2019

Joanna Szykowska

TIR/01/D/PN/2019: Sukcesywna dostawa materiałów dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej obejmująca zadania 1-4

3 czerwca 2019

Joanna Szykowska

FK/04/U/PN/2019: Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

15 maja 2019

Joanna Szykowska

TIR/09/RB/PN/2019: Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Miasta Ruda Śląska na stolarkę PCV w 2019 roku

13 maja 2019

Joanna Szykowska

FK/03/U/PN/2019: Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

30 kwietnia 2019

Joanna Szykowska

TIR/08/RB/PN/2019: Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Miasta Ruda Śląska na stolarkę PCV w 2019 roku

11 kwietnia 2019

Joanna Szykowska

TIR/07/RB/PN/2018: Remont mieszkań Pileckiego 23/6, Pileckiego 23/8, Pileckiego 23/9, Pileckiego 23/4, Rudzka 3/7, Rudzka 5/7, Rudzka 7/1 w Rudzie - etap 4

2 kwietnia 2019

Joanna Szykowska

EZ/02/U/PN/2019: Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych dzielnicach: Wirek, Bielszowice, Kochłowice, Bykowina, w Rudzie Śląskiej

21 marca 2019

Joanna Szykowska

TIR/06/RB/PN/2018: Remont mieszkań Norwida 2A/6, Piastowska 27/1A, Młyńska 77/13, Hlonda 16A/4, Orzegowska 62/12, Kochłowicka 144/5, Kochłowicka 144/7, 11 Listopada 23/5, Podgórze 12/4 w Rudzie Śląskiej

1 lutego 2019

Joanna Szykowska

TIR/05/RB/PN/2019: Remont mieszkań Kałusa 22/4, Kałusa 25/11, Katowicka 6/6, Nowary 29/14, Strażacka 12/III/8 w Rudzie Śląskiej

25 stycznia 2019

Joanna Szykowska

TIR/04/RB/PN/2019: Remont mieszkań Kazimierza 6/5, Kunickiego 17/II/4, Lompy 2/7, Tołstoja 5/7 w Rudzie Śląskiej

24 stycznia 2019

Joanna Szykowska

TIR/03/RB/PN/2019 Remont dachu w budynku przy ul. Tunkla 1 w Rudzie Śląskiej

23 stycznia 2019

Joanna Szykowska

TIR/02/RB/PN/2019: Renowacja podwórek przy ul. Strażackiej 12, Kałusa 18-28 oraz przy ul. Niedurnego 28 w Rudzie Śląskiej

11 stycznia 2019

Aktualizacja z dnia 23.01.2019r.:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. jako Zamawiający udostępnia na stronie internetowej https://mpgm.com.pl/przetarg.php?przetarg_id=172

następujące załączniki do pobrania w formacie MS Word:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

4. 6- 6a Formularz ofertowy z podziałem na branże

7. Wzór umowy

8. Wykaz robót

9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

10. Oświadczenie - grupy kapitałowe\

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Joanna Szykowska

TIR/01/RB/PN/2019: Renowacja podwórek przy ul. Hlonda-Bytomska-Grunwaldzka oraz przy ul. Dąbrowskiego 7, 9, 11 w Rudzie Śląskiej

10 stycznia 2019

Joanna Szykowska

EE/12/U/PN/2018 Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS SP. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Rejon Eksploatacji Budynków nr 2

10 grudnia 2018

Marta Kucharska

TRIR/26/RB/PN/2018: Zadanie nr 4: Zieleniec wraz z amfiteatrem na działce 2359/44. Projekt pn „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

30 listopada 2018

Joanna Szykowska

TIR/25/RB/PN/2018: Renowacja podwórka przy ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej

6 listopada 2018

Joanna Szykowska

TIR/24/RB/PN/2018: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian oraz poziomej posadzkowej w budynku przy ul. Hlonda 46 w Rudzie Śląskiej

23 października 2018

Joanna Szykowska

TIR/23/RB/PN/2018: Termomodernizacja wraz z uciepłownieniem budynku przy ul. Matejki 2, 4, 6, 8, 10, 12 w Rudzie Śląskiej – etap 4

18 października 2018

Joanna Szykowska

TIR/11/U/PN/2018: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego termomodernizacji budynku wraz z uciepłownieniem przy ul. Matejki 2, 4, 6, 8, 1, 12 w Rudzie Śląskiej.

18 października 2018

Joanna Szykowska

TIR/22/RB/PN/2018 Renowacja podwórka przy ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej

8 października 2018

Joanna Szykowska

TIR/21/RB/PN/2018: Remont dachu w budynku przy ul. Bankowej 7 w Rudzie Śląskiej

25 września 2018


 

Joanna Szykowska

EZ/09/U/PN/2018: Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach: Wirek, Bielszowice, Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej

17 września 2018

Joanna Szykowska

TIR/20/RB/PN/2018: Termomodernizacja wraz z uciepłownieniem budynku przy ul. Matejki 7, 9 w Rudzie Śląskiej – etap 3 Zamówienie realizowane w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

27 sierpnia 2018

Joanna Szykowska

TIR/08/U/PN/2018: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego termomodernizacji budynku wraz z uciepłownieniem przy ul. Matejki 7, 9 w Rudzie Śląskiej. Zamówienie realizowane w ramach Termomodernizacja budynków mieszkalnych realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregion Centralny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

27 sierpnia 2018

Joanna Szykowska

TIR/19/RB/PN/2018: Renowacja podwórka przy ul. Hlonda-Bytomska-Grunwaldzka w Rudzie Śląskiej

23 sierpnia 2018

Joanna Szykowska

TIR/18/RB/PN/2018: Renowacja podwórka przy ul. Hlonda-Bytomska-Grunwaldzka w Rudzie Śląskiej

13 sierpnia 2018

Joanna Szykowska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl