Logo Unia Europejska

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 27.05.2021

27 maja 2021

 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do 7 czerwca 2021 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i innych dokumentów. 

W przypadku ewentualnego złożenia już oferty i chęci jej wycofania, Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku powinien przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją o wycofaniu oferty.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania, otwarcia ofert oraz o terminie związania ofertą.

SWZ po modyfikacji

Zawiadomienie

 

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl