Logo Unia Europejska

Oferta Pracy na Stanowisko: Konserwator / Młodszy konserwator w zawodach (Elektryk, Instalator wod-kan, Konserwator ogólnobudowlany)

MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje pracowników posiadających stopień niepełnosprawności do pracy na stanowiskach:

Konserwator / Młodszy konserwator w zawodach (Elektryk, Instalator wod-kan, Konserwator ogólnobudowlany)  - Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, instalacji wewnętrznych i infrastruktury zewnętrznej poprzez wykonywanie bieżącej kontroli oraz usuwania stwierdzonych lub zgłoszonych nieprawidłowości.
 • Mile widziane, aby przyszły pracownik posiadał Prawo Jazdy kat. „B” a także uprawnienia SEP do 1kv i/lub umiejętności w zakresie instalacji wod-kan.

 

Oferta Pracy na Stanowisko: Konserwator / Młodszy konserwator w zawodach (Elektryk, Instalator wod-kan, Konserwator ogólnobudowlany)

 

 

Oferta Pracy na Stanowisko: Inspektor / Referent ds. zamówień publicznych

MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje pracowników posiadających stopień niepełnosprawności do pracy na stanowiskach:

Inspektor / Referent ds. zamówień publicznych – Zakres obowiązków: 

 • Prowadzenie procedury zamówień publicznych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 
 • Sporządzanie umów, specyfikacji, pism, wezwań, sprawozdań, wykazów oraz innych dokumentów związanych z procedurą przetargową.
 • Oczekujemy: Osoby z min. średnim wykształceniem, bardzo dobrą znajomością obsługi komputera i pakietu MS Office a także znajomością Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

 

Oferta Pracy na Stanowisko: Inspektor / Referent ds. zamówień publicznych

 

 

Oferta Pracy na Stanowisko: Referent ds. technicznych

MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje pracowników posiadających stopień niepełnosprawności do pracy na stanowiskach:

Referent ds. technicznych – Zakres obowiązków: 

 • Przyjmowanie zgłoszeń, wniosków i skarg mieszkańców oraz uczestniczenie w wywiadach i wizjach w terenie.
 • Kontrola firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Spółki.
 • Przygotowywanie protokołów konieczności oraz umów na remonty.
 • Oczekujemy: Osoby z min. średnim technicznym wykształceniem, bardzo dobrą znajomością obsługi komputera i pakietu MS Office a także znajomością Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów.

 

Oferta Pracy na Stanowisko: Referent ds. technicznych

 

 

Oferta Pracy na Stanowisko: Konserwator / Młodszy Konserwator Terenów Zielonych

MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje pracowników posiadających stopień niepełnosprawności do pracy na stanowiskach:

Konserwator / Młodszy Konserwator Terenów Zielonych - Zakres obowiązków: 

 • Wykonywanie wszelkich prac ogrodniczych mających na celu prawidłowe utrzymanie terenów zielonych (koszenie, grabienie, wysady roślin, sprzątanie, wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich)
 • Obsługa narzędzi spalinowych (kosy, piły, traktor ogrodniczy).
 • Oczekujemy: Osoby posiadające Prawo Jazdy kat. „B+E”

 

Oferta Pracy na Stanowisko: Konserwator / Młodszy Konserwator Terenów Zielonych

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl