Logo Unia Europejska

Aktualności

Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt

11 lipca 2024

Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt.

Zobacz lokale do remontu...

Garaże

8 lipca 2024

Przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu najmu garaży, na terenie nieruchomości przy ul. Ratowników w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu. .

Zobacz garaże do najmu...

28 czerwca 2024

Nowy Eko-Park w Bykowinie przy Osiedlowej aktywności w Rudzie Śląskiej

Galeria zdjęć

AB

Regulamin

26 czerwca 2024

Regulamin rozliczania kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o.o.

Regulamin rozliczania zakupu ciepła dla budynków gminnych

Regulamin rozliczania zakupu ciepła dla wspólnot mieszkaniowych

SPRZEDAŻ DREWNA

17 czerwca 2024

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży drewno z drzew liściastych rożnego gatunku.

Cena za 1m3: 150,00 zł netto + 23% VAT(załadunek i transport we własnym zakresie).

Płatność gotówką lub kartą w kasie siedziby Spółki przy ul. 1 Maja 218

Kontakt w sprawie realizacji zamówienia: Jerzy Urbański tel. 32 248 13 52 wew. 140

Odbiór drewna: Ruda Śląska ul. Janasa 13a Biuro Utrzymania Zieleni MPGM TBS Sp. z o.o.

24 maja 2024

Poszukujemy Pracowników

Młodszych Konserwatorów Terenów Zielonych / Konserwatorów Terenów Zielonych

Zakres obowiązków:

  • Wykonywanie wszelkich prac ogrodniczych mających na celu prawidłowe utrzymanie terenów zielonych (koszenie, grabienie, wysady roślin, sprzątanie, wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich).
  • Obsługa i konserwacja narzędzi spalinowych (kosy, piły, traktor ogrodniczy).
  • Oczekujemy: Osoby posiadające Prawo Jazdy kat. „B”
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny pakiet socjalny, szkolenia.

Spółka otwarta jest na zatrudnianie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Aplikacje prosimy składać w siedzibie MPGM TBS Sp. z.o.o. w Rudzie Śląskiej lub drogą mailową na adres mpgm@mpgm.com.plDokumenty aplikacyjne muszę zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1.)

 

AB

NAJEMCY, UŻYTKOWNICY LOKALI UŻYTKOWYCH

16 kwietnia 2024

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w Rudzie Śląskiej informuje, że Rada Miasta Ruda Śląska podjęła Uchwałę  nr PR.0007.30.2024 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2024 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  Ruda Śląska

Czytaj więcej...

 

 

Przypominamy o Programie „Ciepłe Mieszkanie”

26 stycznia 2024

Przypominamy o Programie „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami o tym programie oraz określenie swojego ewentualnego zainteresowania przystąpieniem do programu jako beneficjent końcowy – uczestnik projektu

Czytaj dalej...

Zmiana ceny wody i ścieków

24 stycznia 2024

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje , że zgodnie z decyzją (Decyzja GL.RZT.70.79.2022 (bip.gov.pl)), od dnia 11 lutego 2024 r., zacznie obowiązywać drugi okres taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice.

W drugim okresie taryfowym od 11 lutego 2024 r. do 10 lutego 2025 r. cena 1 m3 wody wynosi 7,12 zł/brutto, natomiast cena 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosi 11,82 zł/brutto.

 

Informacja dla mieszkańców Rudy Śląskiej o Programie „Ciepłe Mieszkanie”

1 grudnia 2023

Miasto Ruda Śląska zamierza realizować projekt w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami o tym programie oraz określenie swojego ewentualnego zainteresowania przystąpieniem do programu jako beneficjent końcowy – uczestnik projektu

Czytaj dalej...

3 listopada 2023

Informacja o możliwości skorzystania przez osoby bezdomne z pomocy w okresie zimowym

Schronienie dla Osób Bezdomnych

18 września 2023

Dbamy o różnorodność naszych nasadzeń

Galeria zdjęć

AB

16 maja 2023

Zieleniec przy ul. Osiedlowej będzie odnowiony

 

Piszą o nas

AB

12 maja 2023

 

Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska

Zobacz film

AB

10 maja 2023

 

Kwiaty w dzielnicach Rudy Śląskiej

Zobacz nasze nasadzenia

AB

28 kwietnia 2023

 

Zapraszamy do dzielnicy Bykowina

Złap oddech w naszej Tężni

AB

Roczna stawka opłaty od posiadania psów

1 stycznia 2023

Informacja o rocznej stawce opłaty od posiadania psów od dnia 1 stycznia 2023 roku na terenie Miasta Ruda Śląska

Opłata od posiadania psów

AB

15 czerwca 2022

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (CEEB)

MPGM TBS Sp. z o.o. informuje, że deklaracje CEEB dot. budynków, którymi zarządza Spółka zostały złożone w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

Pomoc Dla Ukrainy

21 marca 2022

Mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy chcą pomóc potrzebującym z Ukrainy, mogą odwiedzić stronę 
Ruda dla Ukrainy. Zawiera ona informacje o formach pomocy organizowanych na terenie naszego miasta przez parafie oraz organizacje pozarządowe.

Pomoc dla Ukrainy ...

Problemy z odczytem Faktur Elektronicznych

20 sierpnia 2021

W celu poprawnego otwierania załączników w postaci pliku PDF, prosimy o zainstalowanie darmowej przeglądarki plików PDF Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader DC

30 września 2020

Reklamacje rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania przyjmowane są jedynie w formie pisemnej. Pisma można składać w siedzibie administracji lub dyrekcji naszej spółki, za pośrednictwem poczty oraz e-mailowo na adres mpgm@mpgm.com.pl

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl