Logo Unia Europejska

Zamiana lokali mieszkalnych

Zamiana lokali mieszkalnych jest możliwa pomiędzy dwoma najemcami lokali mieszkalnych; najemcą i właścicielem mieszkań, dwoma właścicielami bez względu na rodzaj zasobów mieszkaniowych (miejski, spółdzielczy, prywatny).

Formy zamiany:

  • dobrowolna - odbywa się na podstawie złożonych przez zainteresowane strony wniosków o zamianę lokali mieszkalnych (do druku, dostępny na Rejonach Eksploatacji Budynków, do pobrania rudaslaska.bip.info.pl/)
     
  • z urzędu - odbywa się na podstawie złożonego wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego (do druku, dostępny na Rejonach Eksploatacji Budynków, do pobrania rudaslaska.bip.info.pl/) w przypadku, gdy zajmowany przez najemcę lokal mieszkalny jest dla jego potrzeb za duży. Zamiana na lokal mniejszy jest możliwa w razie zwolnienia się takiego mieszkania z zasobu Miasta oraz nie posiadania przez najemcę zaległości czynszowych.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy kierować do Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej, Wydział Spraw Lokalowych.

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl