Logo Unia Europejska

Kaucja zabezpieczająca w lokalach mieszkalnych

Kaucja zabezpieczająca - obowiązek jej wpłacenia spoczywa na   przyszłych najemcach mieszkań w budynkach poddanych termomodernizacji oraz wybudowanych lub zasiedlonych przez Miasto po raz pierwszy po 2000 roku. 

Kaucja służy pokryciu należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia mieszkania. 

Wysokość kaucji zabezpieczającej to 12-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal. Kaucji zabezpieczającej nie podlegają lokale zamienne, socjalne oraz zajmowane w związku z zamianą lokali.

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl