LOGOWANIE / REJESTRACJA
ZGŁOŚ AWARIĘ
Logo Unia Europejska
Logo Unia Europejska

Rejon Eksploatacji Budynków

Rejon Eksploatacji Budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. jest komórką powołaną do wykonywania w terenie funkcji administrowania, prowadzenia drobnych prac konserwacyjnych oraz kompleksowej obsługi lokatorów. Zasadniczym jego celem jest maksymalne zadowolenie klienta, a w tym współpraca z mieszkańcami w celu lepszego poznania ich potrzeb, oczekiwań oraz bezpośredniego rozwiązywania problemów w tym zakresie. Praca dostosowana jest do najwyższych standardów europejskich, czego dowodem jest otrzymanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami – ISO 9001:2000.

Główne obszary działalności rejonów to:

Ważnym elementem pracy rejonów w zakresie obsługi technicznej jest również prowadzenie dokumentacji technicznej wszystkich administrowanych nieruchomości w tym także książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego a przede  wszystkim  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem budynków zgodnie z przepisami prawa, tzn. zachowanie ciągłości i ważności protokołów przeglądu instalacji gazowej, przeglądów kominiarskich, elektrycznych, nadzorowanie bezpośrednich wykonawców, którym zlecono świadczenie usług w obrębie nieruchomości.

Ponadto do zadań rejonu należy prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminu ich realizacji, usuwanie awarii oraz ich skutków a także wsparcie techniczne przy odbiorze prac remontowych. W sprawach technicznych przyjmowane są zgłoszenia i uwagi mieszkańców, które realizowane są na bieżąco, zarówno przez ekipy własne jak i firmy obce.

Poza czynnościami związanymi z szeroko rozumianą obsługą najemców, pracownicy rejonu prowadzą ewidencję danych oraz ich bieżącą analizę. Całość zgromadzonych w systemie danych stanowi dla całego przedsiębiorstwa, a pośrednio dla najemców kluczową informację odnośnie zajmowanych zasobów, powierzchni, należności itp.

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl