LOGOWANIE / REJESTRACJA
ZGŁOŚ AWARIĘ
Logo Unia Europejska
Logo Unia Europejska

Do pobrania

Przetargi

 

Regulamin przetargów na ustalenie wysokości czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska 

Regulamin postępowania przetargowego, zasad rokowań oraz ustalania wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu 

Szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu oddanych w najem za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz 

 

Wnioski i podania

 

Wniosek o dostęp do systemu IOK / Oświadczenie dotyczące przesyłania korespondencji drogą elektroniczną / Oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat

Regulamin IOK

Oświadczenie lokal użytkowy - faktura elektroniczna

Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 25% od opłat rocznych z tytułu użytkowania/współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Ruda Śląska

Wniosek o zawarcie umowy najmu gruntu pod garażem

Wniosek o zawarcie umowy najmu garażu

Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie garażu

Wniosek o ratalną spłatę zaległości

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza

Warunki zabudowy wodomierza

Wniosek o zamontowanie podzielników kosztów ciepła

Wniosek o zmianę normy wody

Deklaracja o wysokości dochodów

Oświadczenie Najemcy o osobach zamieszkujących lokal

Oświadczenie Właściciela o ilości osób zamieszkujących lokal

 

Strony z przydatnymi dokumentami

 

Wniosek o przydział mieszkania (http://rudaslaska.bip.info.pl)

Uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy. - (Uchwała nr Nr PR.0007.130.2014 z dnia 26.06.2014)

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2012 – 2016 (Uchwała Nr PR.0007.5.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.01.2012 roku

Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Kodeks cywilny

 

Pozostałe

 

Regulamin przeprowadzania rozliczeń kosztów energii cieplnej zużytej do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody (113KB)

Regulamin przeprowadzania rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach (96KB)

Aneks do regulaminu przeprowadzania rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach (31,5 KB)

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl