Logo Unia Europejska

System Zarządzania Jakością w MPGM TBS Sp. z o.o.

W roku 2002 Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami w Gdańsku rozpoczęła prace zmierzające do wdrożenia systemu zarządzania jakością dla członków Izby i firm współpracujących. Wyłoniona grupa ekspertów zarządzania nieruchomościami opracowała Standardy Zarządzania Nieruchomościami, które zostały przekazane do wdrożenia i stosowania.

Udział we wdrożeniu i realizowaniu Systemu Zarządzania Jakością w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w ramach Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami reguluje umowa zawarta w dniu 16 września 2002 r., w której zostały określone zasady wdrożenia, realizacji Polityki Jakości, funkcjonowania systemu, prowadzenia auditów wewnętrznych.

System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu było opracowanie i wdrożenie dokumentacji umożliwiającej skuteczne zarządzanie, identyfikację wymagań Klientów oraz realizację przyjętej Polityki Jakości.

Identyfikacja i opis poszczególnych procesów wiązały się z przypisaniem do nich Właścicieli Procesów, odpowiedzialnych za analizę funkcjonowania oraz skutki jego działań.

System Zarządzania Jakością został wdrożony w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2000 i Standardy Zarządzania opracowane przez OIGN. System ten obowiązuje od dnia 31 marca 2003. System ten jest przestrzegany przez wszystkich pracowników firmy, czego dowodem są przeprowadzane audity wewnętrzne.

Podstawowym celem wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością jest zagwarantowanie spełnienia wymagań i oczekiwań Klientów oraz ciągłe doskonalenie możliwości zaspokojenia jego potrzeb.

Ponadto informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Gdańsku, a wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania Systemu Zarządzania jakością wg. normy DIN EN ISO 9001:2000 zostaną przekazane do centrali IZBY.
 
 
 

Certyfikat

TUTAJ BĘDZIE GALERIA ISO
Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl