Logo Unia Europejska

Odpowiedzi na pytania do SWZ 27.04.2021

27 kwietnia 2021

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zawarte przez Wykonawcę w dniach 16-23 kwietnia 2021 r., jak niżej:

Odpowiedź na pytania Wykonawców

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Nowy formularz ofertowy- zgodny ze zmianami z dnia 27.04.2021 r.

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl