Logo Unia Europejska

Dokumentacja postępowania przetargowego

17 maja 2021

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  Remont mieszkań Kałusa 18/1A, Kałusa 18/9, Kałusa 20/9, Kałusa 24/1, Kałusa 24/2 w Rudzie Śląskiej
Oznaczenie: TIR/05/RB/PN/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Ofertę należy złożyć w terminie do 7 czerwca  2021 roku do godz. 9:00.

Specyfikacja warunków zamówienia:

SWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik techniczne :

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 4b

 

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca. 

W przypadku pojawienia się niejasności co do podpisania oferty w postaci elektronicznej, udostępniamy poniżej opinię dotyczącą elektronicznego podpisywania ofert: Opinia UZP

Kwestie związane z opatrywaniem ofert podpisem elektronicznym reguluje art. 63 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Opinia koncentruje się na prawidłowym złożeniu oferty oraz jej podpisaniu. 

Przygotowany materiał wyjaśnia również sposób postępowania, w sytuacji, w której komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortal/ePUAP. 

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl