Logo Unia Europejska

Platforma zakupowa

6 października 2021

 

 

Informujemy, iż Zamawiający MPGM TBS Spółka z o.o., prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/, a więc środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego przekazywanie ofert i wniosków w postępowaniu oraz zapewniającego zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniającego możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp.

Profil MPGM TBS Spółka z o.o. na platformie zakupowej jest dostępny pod adresem: Platforma zakupowa MPGM TBS Spółka z o.o. Tutaj znajdują się wszystkie opublikowane postępowania

Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na stronie postępowania ► Strona postępowania

 

Joanna Szykowska

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl