Logo Unia Europejska

TIR/02/RB/PN/2019: Renowacja podwórek przy ul. Strażackiej 12, Kałusa 18-28 oraz przy ul. Niedurnego 28 w Rudzie Śląskiej

11 stycznia 2019


Aktualizacja z dnia 23.01.2019r.:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. jako Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: https://mpgm.com.pl/przetarg.php?przetarg_id=172 następujące załączniki do pobrania w formacie MS Word:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
  3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  4. Formularz ofertowy z podziałem na branże
  5. Wzór umowy
  6. Wykaz robót
  7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  8. Oświadczenie - grupy kapitałowe.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl