Logo Unia Europejska

TIR/11/RB/PN/2022 Zmiany sposobu użytkowania części budynków położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Gierałtowskiego 3A/03, ul. Bielszowickiej 112- strych, ul. Bielszowickiej 114/2, w wyniku której zostaną utworzone 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy (ID 606709)

28 kwietnia 2022


Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl