Logo Unia Europejska

Zmiana terminu składania ofert na 29.05.2019 roku

23 maja 2019

 

 

23.05.2019 AKTUALIZACJA:
 
Ogłoszenie nr 540101620-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 547970-N-2019
Data: 15/05/2019
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-05-24, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-05-29, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl