Logo Unia Europejska

TIR/08/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Jagiellońskiej 3 i Zabrzańskiej 23 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 604277)

26 kwietnia 2022


Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl