Logo Unia Europejska

TIR/09/RB/PN/2021: Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorek 49, 51, 53, 55, 57 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infra-strukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-twa Śląskiego na lata 2014-2020.

28 lipca 2021


Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl