Logo Unia Europejska

Dokumentacja postępowania przetargowego

29 listopada 2019

 

 

Przedmiotem zamówienia jest "Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie MIasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną- etap 1 realizowany w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO-WSL 2014-2020" 
Oznaczenie: TIR/16/RB/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 628598 z dnia 29-11-2019.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, w pokoju nr 20 nie później niż w dniu 16 grudnia 2019 roku do godz. 9:00.

SIWZ

Załączniki w PDF

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załączniki 4, 4a, 4b, 5, 5a- załączniki techniczne:

Link do pobrania dokumentacji technicznej

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

 

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl