Logo Unia Europejska

Dokumentacja postępowania przetargowego

16 kwietnia 2020

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Wirek i Bielszowice w Rudzie Śląskiej 

Numer referencyjny: EZ/03/U/PN/2020                                                         

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert: 24.04.2020 godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 24.04.2020 godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowe opisy zamówienia:

Załącznik 1

Formularz ofertowy:

Załącznik 2

Wzór umowy:

Załącznik 5

Załączniki nr 3 i 4

 

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl