Logo Unia Europejska

Odpowiedź na pytania wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert

23 stycznia 2020

 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawców

Dodane załączniki uzupełniające:

Zestawienie ławki

Rysunek ławki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., dokonuje jednocześnie zmian w SIWZ i w Ogłoszeniu o zamówieniu polegających na zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Nowy termin składania ofert w postępowaniu:
Data: 2020-01-30, godzina: 09:00,

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl