Logo Unia Europejska

TIR/13/RB/PN/2021: Termomodernizacja budynku użytkowego przy ul. Osiedlowej 17 wraz z modernizacją pomieszczeń placówki opiekuńczo-wychowawczej

1 października 2021


Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl