Logo Unia Europejska

TIR/03/D/PN/2021/: Sukcesywna dostawa materiałów dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej” obejmująca zadania: Zadanie nr 1 – dostawa materiałów ogólnobudowlanych Zadanie nr 2 – dostawa materiałów do instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i gazowych.

30 lipca 2021


Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl