Logo Unia Europejska

Zmiana zapisów SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu

22 stycznia 2020

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje zmian w SIWZ i w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Zmiana zapisów SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian, które są obowiązujące w przedmiotowym przetargu i wprowadzone zostały do SIWZ powyższymi dokumentami.

Załączniki w wersji edytowalnej

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl