Logo Unia Europejska

TIR/13/RB/PN/2019: Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej- etap 2 cz. 1- 5 lokali

20 listopada 2019


Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl