Logo Unia Europejska

Dokumenty postępowania przetargowego

20 listopada 2019

 

 

Projekt pn.: „Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne – etap 2”.
Zamówienie realizowane w ramach Poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregion Centralny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  
Oznaczenie: TIR/13/RB/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.11.2019

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, w pokoju nr 20 nie później niż w dniu 10 grudnia 2019 roku do godz. 9:00.

SIWZ

Załączniki 1, 2, 3, 8, 9,10 w PDF

Załączniki 7 w PDF

Załączniki 6 w PDF

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 5a

 

Załącznik w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

 

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl