Logo Unia Europejska

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

22 września 2021

 

 

Informacja z dnia 22.09.2021 roku

Informacja skan

Działając na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a)  Ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego nastąpi w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. krótszym niż określa art. 308 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl