Logo Unia Europejska

TIR/18/RB/PN/2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej (RPO WSL 2014-2020)

3 grudnia 2021


Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl