Logo Unia Europejska

Informacja z otwarcia ofert

29 maja 2019

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

z dnia 29 maja 2019 roku

dotyczy postępowania przetargowego nr FK/04/U/PN/2019 na:

„Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 200 000,00 zł

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl