Logo Unia Europejska

TIR/05/RB/PN/2022: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i 21 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020).

21 marca 2022


Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl