Logo Unia Europejska

Przetargi

TIR/15/RB/PN/2022 Naprawa drewnianej więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego Kokota 3 w Rudzie Śląskiej (ID 650641)

11 sierpnia 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/13/RB/PN/2022 Wymiana stropów nad piwnicami budynku przy ul. Piastowskiej 11a w Rudzie Śląskiej (ID 650631)

11 sierpnia 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/09/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 646101)

1 sierpnia 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/21/RB/PN/2022 Zmiana sposobu użytkowania części budynków położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Bielszowickiej 112- strych, ul. Bielszowickiej 114/2, w wyniku której zostaną utworzone 2 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy (ID 636909)

1 sierpnia 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/23/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Niedurnego 28 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 646804)

1 sierpnia 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/22/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Szczęść Boże 62-62c w Rudzie Śląskiej (RPO WSL 2014-2020) (ID 636932)

26 lipca 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/18/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Niedurnego 28 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 636555)

8 lipca 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/20/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Janasa 21 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 636640)

8 lipca 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/19/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zabrzańskiej 23 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 636613)

8 lipca 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/17/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 3 i Tuwima 8 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 636235)

6 lipca 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/14/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 3 i Tuwima 8 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 623783)

13 czerwca 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/16/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Szczęść Boże 62-62c w Rudzie Śląskiej (RPO WSL 2014-2020) (ID 623356)

6 czerwca 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/12/RB/PN/2022 Budowa zespołu garaży betonowych przy ul. Ratowników w Rudzie Śląskiej (ID 622102)

2 czerwca 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/11/RB/PN/2022 Zmiany sposobu użytkowania części budynków położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Gierałtowskiego 3A/03, ul. Bielszowickiej 112- strych, ul. Bielszowickiej 114/2, w wyniku której zostaną utworzone 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy (ID 606709)

28 kwietnia 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/08/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Jagiellońskiej 3 i Zabrzańskiej 23 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 604277)

26 kwietnia 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/08/RB/PN/2022: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 7 i ul. Niedurnego 28 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 598578)

11 kwietnia 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/07/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Szczęść Boże 62-62c w Rudzie Śląskiej (RPO WSL 2014-2020) (ID 592130)

28 marca 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/04/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Orzegowskiej 62 i pl. Chopina 3 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 590496)

23 marca 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/05/RB/PN/2022: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i 21 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020).

21 marca 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/03/RB/PN/2022: Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6 w Rudzie Śląskiej

16 marca 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/02/RB/PN/2022 TRAKT RUDZKI- zadanie nr 7 realizowane w ramach projektu pn „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” realizowany ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” (ID 564422)

1 lutego 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/01/RB/PN/2022: Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6 w Rudzie Śląskiej

17 stycznia 2022

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/23/RB/PN/2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kokota 121-123-125 i Kokota 133-135-137 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020)

30 grudnia 2021

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/24/RB/PN/2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Janasa 15 i 21 w Rudzie Śląskiej

30 grudnia 2021

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/26/RB/PN/2021: Remont i przebudowa dwóch lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przy ul. Dąbrowskiego 9A/1 i ul. Bytomskiej 39/5 w Rudzie Śląskiej.

30 grudnia 2021

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/22/RB/PN/2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Niedurnego 24-26 w Rudzie Śląskiej (RPO WSL 2014-2020)

15 grudnia 2021

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/19/RB/PN/2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 3 i Tuwima 8 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020).

15 grudnia 2021

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/18/RB/PN/2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej (RPO WSL 2014-2020)

3 grudnia 2021

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/20/RB/PN2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kingi 68 w Rudzie Śląskiej (RPO WSL 2014-2020)

3 grudnia 2021

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/21/RB/PN/2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej (RPO WSL 2014-2020)

3 grudnia 2021

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/17/RB/PN/2021: Budowa zespołu garaży betonowych przy ulicy Ratowników w Rudzie Śląskiej

3 grudnia 2021

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/16/RB/PN/2021: Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej

8 października 2021

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/13/RB/PN/2021: Termomodernizacja budynku użytkowego przy ul. Osiedlowej 17 wraz z modernizacją pomieszczeń placówki opiekuńczo-wychowawczej

1 października 2021

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/15/RB/PN/2021: Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej

20 września 2021

Joanna Szykowska

TIR/14/RB/PN/2021: Budowa zespołu garaży betonowych przy ul. Ratowników w Rudzie Śląskiej

17 września 2021

Joanna Szykowska

TIR/12/RB/PN/2021: Remont mieszkań przy ul. Rudzkiej 4/14, Niedurnego 105/12-13, Podgórze 7/2 w Rudzie Śląskiej z funduszu Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych

31 sierpnia 2021

Joanna Szykowska

TIR/10/RB/PN/2021: Budowa wiaty wraz z wykonaniem dróg dojazdowych (etap 2) –przy ul. Janasa 13a w Rudzie Śląskiej

29 lipca 2021

Joanna Szykowska

TIR/11/RB/PN/2021: Modernizacja budynku warsztatowo-socjalnego – budynek przy ul. Janasa 13a w Rudzie Śląskiej

29 lipca 2021

Joanna Szykowska

TIR/09/RB/PN/2021: Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorek 49, 51, 53, 55, 57 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infra-strukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-twa Śląskiego na lata 2014-2020.

28 lipca 2021

Joanna Szykowska

TIR/08/RB/PN/2021: Remont dachu budynku przy ul. Podgórze 40-42 w Rudzie Śląskiej

9 lipca 2021

Joanna Szykowska

TIR/06/RB/PN/2021: Remont dachu budynku przy ul. Podgórze 40-42 w Rudzie Śląskiej

18 czerwca 2021

Joanna Szykowska

TIR/07/RB/PN/2021: Modernizacja budynku warsztatowo-socjalnego – budynek przy ul. Janasa 13a w Rudzie Śląskiej

17 czerwca 2021

Joanna Szykowska

TIR/05/RB/PN/2021: Remont mieszkań Kałusa 18/1A, Kałusa 18/9, Kałusa 20/9, Kałusa 24/1, Kałusa 24/2 w Rudzie Śląskiej

17 maja 2021

Joanna Szykowska

TIR/04/RB/PN/2021: Modernizacja budynku warsztatowo-socjalnego – budynek przy ul. Janasa 13a w Rudzie Śląskiej

14 maja 2021

Joanna Szykowska

TIR/02/RB/PN/2021: Remont dachu pawilonu handlowego przy ul. Modrzejewskiej 7 w Rudzie Śląskiej

7 maja 2021

Joanna Szykowska

TIR/03/RB/PN/2021: Remont mieszkań Niedurnego 91/11, Niedurnego 97/1, Niedurnego 97/2, Podgórze 38/7 w Rudzie Śląskiej

7 maja 2021

Joanna Szykowska

TIR/01/RB/PN/2020: TRAKT RUDZKI- zadanie nr 5 (Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera) i 6 (Park Dworski), realizowane w ramach projektu pn „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” realizowany ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

9 kwietnia 2021

Joanna Szykowska

TIR/26/RB/PN/2020: Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera - zadanie nr 5 realizowane w ramach projektu pn „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” realizowany ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

31 grudnia 2020

Joanna Szykowska

TIR/25/RB/PN/2020: Remont mieszkań przy ul. Kunickiego 17A/I/3, Kunickiego 26/1-3, Kunickiego 26/9, Bytomskiego 22/5, Bytomskiego 26/3, Hallera 18/12, Kałusa 24/1, Kałusa 26/12, Niedurnego 24/3 w Rudzie Śląskiej- etap 4

29 października 2020

Joanna Szykowska

TIR/24/RB/PN/2020: Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne – Objazdowa 3a/01, Matejki 2b/01 w Rudzie Śląskiej w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego.

29 października 2020

Joanna Szykowska

TIR/20/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Śląskiej, realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

12 października 2020

Joanna Szykowska

TIR/21/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Kokota 149 w Rudzie Śląskiej, realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

12 października 2020

Joanna Szykowska

TIR/22/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie Śląskiej, realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

12 października 2020

Joanna Szykowska

TIR/23/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Kokota 127-129-131 w Rudzie Śląskiej, realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

12 października 2020

Joanna Szykowska

TIR/17/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Chorzowskiej 9a w Rudzie Śląskiej, realizowana w ramach 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

9 października 2020

Joanna Szykowska

TIR/18/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej, realizowana w ramach 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

9 października 2020

Joanna Szykowska

TIR/16/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 5w Rudzie Śląskiej, realizowana w ramach 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

8 października 2020

Joanna Szykowska

TIR/15/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej, realizowana w ramach 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

8 października 2020

Joanna Szykowska

TIR/19/RB/PN/2020: Remont mieszkań przy ul. Bankowej 36/5, Bankowej 36/6, Kałusa 22/5, Kokota 132/1, Kunickiego 26A/11, Starej 25A/5, Niedurnego 91/14, Pileckiego 2B/9, Podgórze 10/4, Rudzkiej 5/4 w Rudzie Śląskiej

1 października 2020

Joanna Szykowska

TIR/14/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Cegielnianej 30

3 sierpnia 2020

Joanna Szykowska

TIR/13/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Piastowskiej 52

28 lipca 2020

Joanna Szykowska

TIR/12/RB/PN/2020: Budowa instalacji solarnej na budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej

29 czerwca 2020

Joanna Szykowska

TIR/11/RB/PN/2020: Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Miasta Ruda Śląska na stolarkę PCV w 2020 roku

17 czerwca 2020

Joanna Szykowska

TIR/05/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 58

28 kwietnia 2020

Joanna Szykowska

TIR/10/RB/PN/2020 Remont mieszkań Orzegowska 62/1, Orzegowska 62/8, Orzegowska 62/9, Puszkina 6A/1, Puszkina 6a/3, Puszkina 6a/7 w Rudzie Śląskiej

28 kwietnia 2020

Joanna Szykowska

TIR/04/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej

27 kwietnia 2020

Joanna Szykowska

TIR/06/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Generała Hallera 10 w Rudzie Śląskiej

27 kwietnia 2020

Joanna Szykowska

TIR/09/RB/PN/2020: Remont mieszkań A. Hlonda 16/4, A. Hlonda 16/6, A. Hlonda 16/10, A. Hlonda 16/12 w Rudzie Śląskiej

1 kwietnia 2020

Joanna Szykowska

TIR/07/RB/PN/2020: Budowa instalacji solarnej na budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej

25 marca 2020

Joanna Szykowska

TIR/08/RB/PN/2020: Budowa pompy ciepła na budynku przy ul. Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej

25 marca 2020

Joanna Szykowska

TIR/02/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Jankowskiego 6

3 marca 2020

Joanna Szykowska

TIR/03/RB/PN/2020: Termomodernizacja budynku przy ul. Różyckiego 21

3 marca 2020

Joanna Szykowska

TIR/01/RB/PN/2020: Trakt Rudzki: zadanie nr 1- Trasa Św. Wawrzyńca przy ul. Nowary, Czajkowskiego oraz zadanie nr 2- Park industrialny przy ul. Katowickiej, Tuwima. Projekt pn „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

10 stycznia 2020

Joanna Szykowska

TIR/16/RB/PN/2019: Renowacja podwórek przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a, 13b, Matejki 2-12 oraz przy ul. Matejki 7, 9, Górnicza- Wesoła w Rudzie Śląskiej.

29 listopada 2019

Joanna Szykowska

TIR/15/RB/PN/2019 Przebudowa budynku przy ul. Niedurnego 75- etap 4

22 listopada 2019

Joanna Szykowska

TIR/13/RB/PN/2019: Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej- etap 2 cz. 1- 5 lokali

20 listopada 2019

Joanna Szykowska

TIR/12/RB/PN/2019: Remont drogi dojazdowej i dojść do budynku – 1 Maja 272, , remont dojścia do budynku – Starowiejska 25, remont chodnika - - Goduli 28, remont drogi dojazdowej – Grunwaldzka 1 w Rudzie Śląskiej

29 lipca 2019

Joanna Szykowska

TIR/11/RB/PN/2019: Przebudowa budynku przy ul. Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej

23 lipca 2019

Joanna Szykowska

TIR/10/RB/PN/2019: Remont mieszkań Janasa 10/5, Kałusa 18/3, Kałusa 22/6, Kunickiego 17a/II/9, Hlonda 34/7 w Rudzie Śląskiej

13 czerwca 2019

Joanna Szykowska

TIR/09/RB/PN/2019: Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Miasta Ruda Śląska na stolarkę PCV w 2019 roku

13 maja 2019

Joanna Szykowska

TIR/08/RB/PN/2019: Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Miasta Ruda Śląska na stolarkę PCV w 2019 roku

11 kwietnia 2019

Joanna Szykowska

TIR/07/RB/PN/2018: Remont mieszkań Pileckiego 23/6, Pileckiego 23/8, Pileckiego 23/9, Pileckiego 23/4, Rudzka 3/7, Rudzka 5/7, Rudzka 7/1 w Rudzie - etap 4

2 kwietnia 2019

Joanna Szykowska

TIR/06/RB/PN/2019: Remont mieszkań Norwida 2A/6, Piastowska 27/1A, Młyńska 77/13, Hlonda 16A/4, Orzegowska 62/12, Kochłowicka 144/5, Kochłowicka 144/7, 11 Listopada 23/5, Podgórze 12/4 w Rudzie Śląskiej

1 lutego 2019

Joanna Szykowska

TIR/05/RB/PN/2019: Remont mieszkań Kałusa 22/4, Kałusa 25/11, Katowicka 6/6, Nowary 29/14, Strażacka 12/III/8 w Rudzie Śląskiej

25 stycznia 2019

Joanna Szykowska

TIR/04/RB/PN/2019: Remont mieszkań Kazimierza 6/5, Kunickiego 17/II/4, Lompy 2/7, Tołstoja 5/7 w Rudzie Śląskiej

24 stycznia 2019

Joanna Szykowska

TIR/03/RB/PN/2019 Remont dachu w budynku przy ul. Tunkla 1 w Rudzie Śląskiej

23 stycznia 2019

Joanna Szykowska

TIR/02/RB/PN/2019: Renowacja podwórek przy ul. Strażackiej 12, Kałusa 18-28 oraz przy ul. Niedurnego 28 w Rudzie Śląskiej

11 stycznia 2019

Aktualizacja z dnia 23.01.2019r.:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. jako Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: https://mpgm.com.pl/przetarg.php?przetarg_id=172 następujące załączniki do pobrania w formacie MS Word:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
  3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  4. Formularz ofertowy z podziałem na branże
  5. Wzór umowy
  6. Wykaz robót
  7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  8. Oświadczenie - grupy kapitałowe.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Joanna Szykowska

TIR/01/RB/PN/2019: Renowacja podwórek przy ul. Hlonda-Bytomska-Grunwaldzka oraz przy ul. Dąbrowskiego 7, 9, 11 w Rudzie Śląskiej

10 stycznia 2019

Joanna Szykowska

TRIR/26/RB/PN/2018: Zadanie nr 4: Zieleniec wraz z amfiteatrem na działce 2359/44. Projekt pn „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

30 listopada 2018

Joanna Szykowska

TIR/25/RB/PN/2018: Renowacja podwórka przy ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej

6 listopada 2018

Joanna Szykowska

TIR/24/RB/PN/2018: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian oraz poziomej posadzkowej w budynku przy ul. Hlonda 46 w Rudzie Śląskiej

23 października 2018

Joanna Szykowska

TIR/23/RB/PN/2018: Termomodernizacja wraz z uciepłownieniem budynku przy ul. Matejki 2, 4, 6, 8, 10, 12 w Rudzie Śląskiej – etap 4

18 października 2018

Joanna Szykowska

TIR/22/RB/PN/2018 Renowacja podwórka przy ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej

8 października 2018

Joanna Szykowska

TIR/21/RB/PN/2018: Remont dachu w budynku przy ul. Bankowej 7 w Rudzie Śląskiej

25 września 2018


 

Joanna Szykowska

TIR/20/RB/PN/2018: Termomodernizacja wraz z uciepłownieniem budynku przy ul. Matejki 7, 9 w Rudzie Śląskiej – etap 3 Zamówienie realizowane w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

27 sierpnia 2018

Joanna Szykowska

TIR/19/RB/PN/2018: Renowacja podwórka przy ul. Hlonda-Bytomska-Grunwaldzka w Rudzie Śląskiej

23 sierpnia 2018

Joanna Szykowska

TIR/18/RB/PN/2018: Renowacja podwórka przy ul. Hlonda-Bytomska-Grunwaldzka w Rudzie Śląskiej

13 sierpnia 2018

Joanna Szykowska

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl