Logo Unia Europejska

Dokumenty postępowania przetargowego

20 września 2021

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej

Oznaczenie: TIR/15/RB/PN/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Ofertę należy złożyć w terminie do 5 pażdziernika 2021 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert w dniu 5 pażdziernika 2021 roku do godz. 9:30

Specyfikacja warunków zamówienia:

SWZ

SWZ pdf

Załączniki PDF

Załącznik techniczne ZIP

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 4b

Załącznik w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

W przypadku pojawienia się niejasności co do podpisania oferty w postaci elektronicznej, udostępniamy poniżej opinię dotyczącą elektronicznego podpisywania ofert: Opinia UZP

Kwestie związane z opatrywaniem ofert podpisem elektronicznym reguluje art. 63 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Opinia koncentruje się na prawidłowym złożeniu oferty oraz jej podpisaniu.

Przygotowany materiał wyjaśnia również sposób postępowania, w sytuacji, w której komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortal/ePUAP.

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

W przypadku problemów z pobraniem lub otwarciem plików w załącznikach, prosimy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na naszej stronie TUTAJ

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl