Logo Unia Europejska

Dokumentacja postępowania przetargowego

13 sierpnia 2020

 

 

Przedmiotem zamówienia jest  Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami budynków Miasta Ruda Śląska:

Część 1 Budynek Kokota 121-125 w Rudzie Śląskiej

Część 2 Budynek Kokota 133-137 w Rudzie Śląskiej

Część 3 Budynek Sienkiewicza 3 w Rudzie Śląskiej

Część 4 Budynek Tuwima 8 w Rudzie Śląskiej

Część 5 Budynek Janasa 15 w Rudzie Śląskiej

Część 6 Budynek Janasa 21 w Rudzie Śląskiej

Część 7 Budynek Niedurnego 24 i 26 w Rudzie Śląskiej

Część 8 Budynek Krasińskiego 6 w Rudzie Śląskiej

Część 9 Budynek Szczęść Boże 62-62c w Rudzie Śląskiej.

 

Oznaczenie: TIR/13/RB/PN/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, w pokoju nr 20 nie później niż w dniu 24 sierpnia 2020 roku do godz. 9:00.

SIWZ

Załączniki w PDF

Załącznik nr 4 

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl