Logo Unia Europejska

Aktualności

Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt

18 kwietnia 2024

Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt.

Zobacz lokale do remontu...

NAJEMCY, UŻYTKOWNICY LOKALI UŻYTKOWYCH

16 kwietnia 2024

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w Rudzie Śląskiej informuje, że Rada Miasta Ruda Śląska podjęła Uchwałę  nr PR.0007.30.2024 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2024 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  Ruda Śląska

Czytaj więcej...

 

 

Przypominamy o Programie „Ciepłe Mieszkanie”

26 stycznia 2024

Przypominamy o Programie „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami o tym programie oraz określenie swojego ewentualnego zainteresowania przystąpieniem do programu jako beneficjent końcowy – uczestnik projektu

Czytaj dalej...

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl