LOGOWANIE / REJESTRACJA
ZGŁOŚ AWARIĘ
Rodzina w nowym domu
REJONY

Aktualności

Zamówienia publiczne- informacje

21 października 2019

UWAGA!:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej termomodernizacji budynków, stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, zgodnie z opracowanymi audytami energetycznymi wraz z opracowaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów".

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający- MPGM TBS Spółka z o.o. modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Dzień składania i otwarcia ofert został ustalony na 28 października 2019 roku.

Szczegóły znajdą Państwo w karcie przetargu:

http://www.bip.mpgm.com.pl/przetarg.php?przetarg_id=266

 

 

I N F O R M A C J A

9 października 2019

Informacja o umorzeniu odsetek od posiadanych zaległości na lokalu mieszkalnym

Nowe taryfy opłat za wodę

4 października 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, iż Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ruda Śląska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


PRZETARGI

ZIELEŃ MIEJSKA

FUNDUSZE UNIJNE

CERTYFIKAT ISO 9001

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl