Logo Unia Europejska

REJESTRACJA

Dane do logowania zostaną przesłane listownie.

 

Wypełnij formularz zaznaczając wybrane usługi:

 
 
 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. 1 Maja 218 w celu utworzenia konta w systemie IOK oraz w celu prawidłowej realizacji świadczonej usługi elektronicznej tj. system IOK. Dane podaję dobrowolnie. Jestem świadomy/a, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail w celach kontaktowych z MPGM TBS Sp. z o. o.
 

 

Proszę zaznaczyć co najmniej jedną z trzech poniższych opcji:

 

Proszę o nadanie identyfikatora i hasła w celu możliwości korzystania z usługi elektronicznej "Internetowa Obsługa Klienta". Oświadczam, że przed złożeniem niniejszego wniosku zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usługi elektronicznej "Internetowa Obsługa Klienta" znajdującym się na stronie www.mpgm.com.pl i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 
Proszę o przesyłanie dokumentów rozliczeń oraz zawiadomień w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail.
MPGM zastrzega sobie prawo przesyłania korespondencję w formie papierowej, o ile obowiązujące przepisy prawa lub warunki techniczne powodują konieczność ich przesłania w takiej formie.
 
W związku z tym, że zamierzam regulować należności za mieszkanie/lokal użytkowy/garaż przelewem bankowym, oświadczam że rezygnuję z doręczania mi książeczek opłat w formie papierowej.
 
ZAREJESTRUJ SIĘ

 

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panią Agatą Karasewicz e-mail: iod@mpgm.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody w celu utworzenia konta w IOK oraz w celu realizacji świadczenia usługi elektronicznej tj. system IOK. Dodatkowo przetwarzamy dane tj. e-mail oraz telefon na podstawie odrębnej zgody w celach kontaktowych z MPGM TBS Sp. z o.o.
 3. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczenia usługi elektronicznej tj. system IOK, natomiast podanie danych w postaci numeru telefonu oraz e-mail jest dobrowolne.
 4. W określonych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą również: banki, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne, partnerzy świadczące usługi techniczne (utrzymywanie systemów informatycznych, serwisów internetowych). Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe.
 5. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały okres świadczenia usługi elektronicznej IOK lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli poza Unię Europejską oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein) ani do organizacji międzynarodowych. Dodatkowo informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora danych do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl