LOGOWANIE / REJESTRACJA
ZGŁOŚ AWARIĘ

REJESTRACJA

Wypełnij formularz zaznaczając wybrane usługi:

 
 
 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. 1 Maja 218 w celu utworzenia konta w systemie IOK oraz w celu prawidłowej realizacji świadczonej usługi elektronicznej tj. system IOK. Dane podaję dobrowolnie. Jestem świadomy/a, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail w celach kontaktowych z MPGM TBS Sp. z o. o.
 

 

Proszę zaznaczyć co najmniej jedną z trzech poniższych opcji:

 

Proszę o nadanie identyfikatora i hasła w celu możliwości korzystania z usługi elektronicznej "Internetowa Obsługa Klienta". Oświadczam, że przed złożeniem niniejszego wniosku zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usługi elektronicznej "Internetowa Obsługa Klienta" znajdującym się na stronie www.mpgm.com.pl i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 
Proszę o przesyłanie dokumentów rozliczeń oraz zawiadomień w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail.
MPGM zastrzega sobie prawo przesyłania korespondencję w formie papierowej, o ile obowiązujące przepisy prawa lub warunki techniczne powodują konieczność ich przesłania w takiej formie.
 
W związku z tym, że zamierzam regulować należności za mieszkanie/lokal użytkowy/garaż przelewem bankowym, oświadczam że rezygnuję z doręczania mi książeczek opłat w formie papierowej.
 
ZAREJESTRUJ SIĘ

 

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

 

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. usunięcia swoich danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli poza Unię Europejską oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein) ani do organizacji międzynarodowych. Dodatkowo informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora danych do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl