Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Kontakt

41-710 Ruda Śląska
ul. 1 Maja 218

tel.: 32 242 07 81
fax: 32 242 08 81

Formularz kontaktowy ›


Rejony Eksploatacji Budynków

O firmie

Podstawowe Informacje o Firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej posiada wieloletnie tradycje w administrowaniu nieruchomościami miasta Nowy Bytom, a następnie Rudy Śląskiej. W roku 1951 zostały powołane Zarządzeniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Bytomiu Zarząd Budynków Mieszkalnych Nr 1 i Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Nr 2, które swym zasięgiem obejmowały teren miasta Ruda Śląska.
więcej informacji ›


Władze Spółki

Władzami Spółki są: 

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Rada Nadzorcza:

Katarzyna Adamek
Przewodnicząca
Ewa Szklarczyk Wiceprzewodnicząca
Jacek Karasewicz Sekretarz
Renata Galant Członek
Henryk Mercik Członek

 

Zarząd:

Bogusław Waćko Prezes Zarządu
Andrzej Gut Wiceprezes Zarządu
Tomasz Rzeżucha Wiceprezes Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy

 Zakres zadań i kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników określają stosowne regulaminy.

Biuro Eksploatacji

Biuro Eksploatacji zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami w tym lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz garażami.

Biuro Utrzymania Zieleni

Biuro Utrzymania Zieleni zajmuje się prowadzeniem całokształtu spraw związanych z utrzymaniem zieleni gminnej i zadrzewień zarządzanych przez spółkę w oparciu o umowę w sprawie powierzenia zadania własnego gminy w zakresie utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień tj. parków, zieleńców i miejskich terenów zielonych.
więcej informacji ›

Biuro Inwestycji i Remontów

Biuro przyjmuje wnioski lokatorów i udziela informacji w zakresie zagadnień dotyczących mediów, zagadnień technicznych, przeróbek i modernizacji mieszkań, szkód górniczych w zasobach MPGM TBS Sp. z o.o..
więcej informacji ›

Rejon Eksploatacji Budynków

Rejon Eksploatacji Budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest komórką powołaną do wykonywania w terenie funkcji administrowania, prowadzenia drobnych prac konserwacyjnych oraz kompleksowej obsługi lokatorów. Zasadniczym jego celem jest maksymalne zadowolenie klienta, a w tym współpraca z mieszkańcami w celu lepszego poznania ich potrzeb, oczekiwań oraz bezpośredniego rozwiązywania problemów w tym zakresie.
więcej informacji ›