Logo Unia Europejska

Przyznanie ulgi w czynszach najmu lokali użytkowych

Przyznanie ulgi w czynszach za lokale użytkowe - odbywa się na podstawie Uchwały nr 898/L/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.05.2002 r.

Na wniosek przedsiębiorcy wynajmującego lokal użytkowy, w którym odbywa się handel lub są świadczone usługi przeznaczone dla mieszkańców oraz spełniającego łącznie dwa warunki:

a) lokal otwarty jest od poniedziałku do piątku co najmniej do godziny 2000  nie mniej niż 11 godzin dziennie,
b) lokal otwarty jest w soboty co najmniej 8 godzin
możliwe jest obniżenie aktualnej stawki czynszu o 15%.

Na wniosek przedsiębiorcy wynajmującego lokal użytkowy zatrudniającego pracowników młodocianych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego możliwe jest obniżenie aktualnej stawki czynszu o:

a) 5% - w przypadku zatrudnienia do 5 młodocianych,
b) 10% - w przypadku zatrudnienia powyżej 5 młodocianych.

Obniżka czynszu przyznawana jest na czas określony we wniosku przedsiębiorcy, jednak nie dłuższy 1 rok.

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl