Logo Unia Europejska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1 lutego 2021

 

 

2021/S 021-050910

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 018-041742)

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl