Logo Unia Europejska

Dokumentacja postępowania przetargowego

14 grudnia 2020

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Bielszowice w Rudzie Śląskiej 
Status : Opublikowane: 11/12/2020

Oficjalny tytuł : PL-Ruda Śląska: Usługi utrzymania parków
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2020/S 243-602064

Numer referencyjny:                                                          

EZ/10/U/PN/2020                                                         

Postępowanie  prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część:

SIWZ

Szczegółowe opisy zamówienia:

Załącznik 1 OPZ

Formularze ofertowe:

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 

Wzór umowy:

Załącznik nr 3

Załacznik nr 4:

JEDZ instrukcja

Wykonawca wypełniając zaimportowany formularz JEDZ/ESPD zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na każde pytania wskazane w formularzu dotyczące wykonawcy, podając szczegółowe i zgodne z prawdą informacje.

Oświadczenie winno zawierać w szczególności informacje, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ- sekcja ALFA (A) w części IV 

Identyfikator postępowania:  acaccbc2-076b-4fe6-8825-7061544a785a

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

Od 14 grudnia wprowadzone zostały modyfikacje systemu miniPortal. Główna zmianą jest automatyzacja procesu szyfrowania i deszyfrowania ofert i wniosków o dopuszczanie do udziału w postępowaniu.

Mechanizm szyfrowania i odszyfrowania ofert nie będzie wymagał pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ aktualnie cały ten proces, zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że wprowadzona zmiana nie ma wpływu na postępowania, które prowadzone są na miniPortalu. Jeśli postępowanie założone było przed modyfikacją, to szyfrowanie i odszyfrowanie ofert będzie przebiegało na nowych zasadach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przedstawionymi w instrukcji obsługi.

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl