Logo Unia Europejska

Dokumentacja postępowania przetargowego

3 sierpnia 2020

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w dyspozycji Miasta Ruda Śląska 

Oficjalny tytuł : PL-Ruda Śląska: Usługi sprzątania
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2020/S 148-363448

Termin składania ofert: 10 września 2020 roku,  godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 10 wrzesnia 2020 roku, godz. 10:30

Części w tym zamówieniu:
1. Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Rejonów Eksploatacji Budynków Nr 1 w Rudzie Śląskiej (1)
2. Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Rejonów Eksploatacji Budynków Nr 2 i 3 w Rudzie Śląskiej (2)

Numer referencyjny:                                                          

EE/04/U/PN/2020                                                         

Postępowanie  prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część:

SIWZ

Załącznik nr 1.1- 1.2

​​​​​​​Załacznik nr 1- zakres czynności

Formularze ofertowe:

Formularz ofertowy 1

Formularz ofertowy 2

Wzór umowy:

Załącznik nr 3

Załacznik nr 4:

JEDZ instrukcja

Wykonawca wypełniając zaimportowany formularz JEDZ/ESPD zobowiązany jest udzielić

odpowiedzi na każde pytania wskazane w formularzu dotyczące wykonawcy, podając

szczegółowe i zgodne z prawdą informacje.

Oświadczenie winno zawierać w szczególności informacje, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ- sekcja ALFA (A) w części IV 

JEDZ oba formaty

Klucz publiczny 

Identyfikator postępowania: c9678e2c-f65e-4ad3-a911-cad9ebc0263f

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl