Logo Unia Europejska

Dokumentacja postępowania przetargowego

18 lutego 2020

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach: Wirek, Bielszowice, Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej PL

Utworzone : 13/02/2020 15:39      Wysłane : 13/02/2020 15:40
Status : Opublikowane: 18/02/2020

Oficjalny tytuł : PL-Ruda Śląska: Usługi utrzymania parków
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2020/S 034-080292

Numer referencyjny:                                                          

EZ/01/U/PN/2020                                                         

Postępowanie  prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część:

SIWZ

Szczegółowe opisy zamówienia:

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

Formularze ofertowe:

Formularz ofertowy 1

Formularz ofertowy 2

Wzór umowy:

Załącznik nr 3

Załacznik nr 4:

JEDZ instrukcja

Wykonawca wypełniając zaimportowany formularz JEDZ/ESPD zobowiązany jest udzielić

odpowiedzi na każde pytania wskazane w formularzu dotyczące wykonawcy, podając

szczegółowe i zgodne z prawdą informacje.

Oświadczenie winno zawierać w szczególności informacje, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ- sekcja ALFA (A) w części IV 

JEDZ PDF

JEDZ XML

JEDZ oba formaty

Klucz publiczny: Klucz do pobrania

Identyfikator postępowania: 8a2b8bfe-b9cd-4506-ad76-4a69a74879b9

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl