Logo Unia Europejska

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 5. Aktualizacja 17.02.2020 roku

6 lutego 2020

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 5 :

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE

ZADANIA NR 1 i 5

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 1 i 5 zostaje unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

-przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania 1 i 5 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową dla ww. zadań w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu zadań 1 i 5 w przedmiotowym postępowaniu:
Utworzone : 06/02/2020 13:20      Wysłane : 06/02/2020 13:20
Status : Opublikowane: 11/02/2020
Oficjalny tytuł : PL-Ruda Śląska: Usługi utrzymania parków
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2020/S 029-067778

Sprostowanie ogłoszenia o unieważnieniu z 17 lutego 2020 roku- korekta w punkcie V

 

Bogusław Waćko

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl