Logo Unia Europejska

JEDZ

19 grudnia 2019

 

 

JEDZ instrukcja

Wykonawca wypełniając zaimportowany formularz JEDZ/ESPD zobowiązany jest udzielić

odpowiedzi na każde pytania wskazane w formularzu dotyczące wykonawcy, podając

szczegółowe i zgodne z prawdą informacje.

Oświadczenie winno zawierać w szczególności informacje, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ- sekcja ALFA (A) w części IV 

JEDZ PDF

JEDZ XML

JEDZ oba formaty

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl