Logo Unia Europejska

Dokumentacja postępowania przetargowego

27 grudnia 2019

 

 

Data przesłania do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 23/12/2019

Data publikacji: 27/12/2019

Ogłoszenie o zamówieniu: 2019/S 249-618736

Numer referencyjny:                                                          

EE/10/U/PN/2019                                                         

Postępowanie  prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część:

SIWZ

Szczegółowe opisy zamówienia:

Załączniki 1.1-1.5

Formularze ofertowe:

Formularze ofertowe

Wzór umowy:

Załącznik nr 3

Załacznik nr 4:

JEDZ instrukcja

JEDZ

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania: ID

 

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl