Logo Unia Europejska

Informacja o wyborze ofert dla zadań nr 2, 3 i 5

9 kwietnia 2019

 

 

Informacja o wyborze ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Zamawiający informuje, że  zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą w terminie zgodnym z zapisami art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, tj. po dniu 11 kwietnia 2019 roku. 

W celu ustalenia dokładnego terminu oraz godziny podpisania umowy z Wykonawcą prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Biura ds. Ekplatacji-  Beatą Wojtaniec (tel. 32 242-01-33 wew. 742) 

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl