Logo Unia Europejska

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kubiny 31 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem

Miasto Ruda Śląska realizuje projekt pn. "Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kubiny 31 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym.

W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania i podłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej. Prowadzone działania koncentrują się na kompleksowej termomodernizacji budynku zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego w celu obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła.


Wartość projektu: 572 146,58 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 442 044,26 zł

 

Projekt w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 30 listopad 2018r.

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl