Logo Unia Europejska

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9A w Rudzie Śląskiej

 
Miasto Ruda Śląska realizuje projekt pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9A w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
 
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym.
 
W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych. Prowadzone działania koncentrują się na kompleksowej termomodernizacji budynku zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego w celu obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła.
 
Wartość projektu: 444 324,27 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 364 068,74 zł
 
 
Projekt w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 30 listopad 2018r.
Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl