Logo Unia Europejska

Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną – ETAP 1

Miasto Ruda Śląska realizuje projekt pn. "Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną ETAP 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego"

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni miejskich polegających na renowacji i rewitalizacji podwórek w celu podniesienia jakości przestrzeni wspólnej i aktywizacji społeczności lokalnej. Dzięki realizacji projektu zostaną stworzone warunki dla ożywienia i odtworzenia więzi lokalnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Elementem projektu jest partycypacja społeczna, która przewiduje współpracę w realizacji prac związanych z zagospodarowaniem otoczenia i urządzeniem zieleni. W ramach projektu realizowany będzie zakres prac obejmujący roboty dotyczące utwardzenia i odwodnienia terenu, budowy dojazdów, dojść, chodników, miejsc spotkań mieszkańców i placów zabaw z elementami małej architektury, oświetlenia terenu oraz adaptacji i uzupełnienia istniejącej zieleni. Projekt obejmuje wykonanie niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych.

 

Lokalizacja rewitalizowanych podwórek:

 

Wartość projektu: 7 473 096,05 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 038 103,56 zł

Dofinansownaie z krajowych środków budżetu Państwa 475 071,02 zł

 

 

Projekt w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 30 wrzesień 2020r.

 

Zakończone zadania:

 

 

u zbiegu ulic Tuwima / Sienkiewicza / Odrodzenia

Projekt wykonany przez Autorską Pracownię Projektowania Architektury APPA Jan Pudło

 

 

 

przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22A

Projekt wykonany przez Franta & Franta Architekci Sp. z o.o.

 

 

 

przy ul. Jana III Sobieskiego

Projekt wykonany przez Autorską Pracownię Projektowania Architektury APPA Jan Pudło

 

 

 

przy ul. Hlonda - Bytomska - Grunwaldzka

Projekt wykonany przez Autorską Pracownię Projektowania Architektury APPA Jan Pudło

 

 

 

przy ul. Dąbrowskiego 7 - 9 - 11

Projekt wykonany przez Autorską Pracownię Projektowania Architektury APPA Jan Pudło

 

 

 

 

przy ul. Niedurnego 28

Projekt wykonany przez Franta & Franta Architekci Sp. z o.o.

 

 

 

przy ul. Strażacka 12 - Kałusa 18-28

Projekt wykonany przez Franta & Franta Architekci Sp. z o.o.

 

 

 

Zadania w trakcie realizacji:

 

przy ulicy Matejki 2 - 12

Projekt wykonany przez Autorską Pracownię Projektowania Architektury APPA Jan Pudło

 

 

przy ul. Matejki 7, 9, Górnicza Wesoła

Projekt wykonany przez Franta & Franta Architekci Sp. z o.o.

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl