Logo Unia Europejska

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20, Osiedlowej 1, Dąbrowskiego 9 wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Markowej 20

Miasto Ruda Śląska realizuje projekt  pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20, Osiedlowej 1, Dąbrowskiego 9 wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Markowej 20” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT”

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w przypadku jednego modernizowanego energetycznie budynku. Prowadzone działania koncentrują się na kompleksowej termomodernizacji budynków zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego w celu obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła.

 

Wartość projektu:  1 392 253,44 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  686 444,98 zł

 

Projekt w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 30 Listopad 2018r.

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl