Logo Unia Europejska

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Zabrzańskiej 23 i Jagiellońskiej 3 w Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje projekt pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Zabrzańskiej 23 i Jagiellońskiej 3 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020 PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Celem projektu jest zmodernizowanie energetyczne budynków, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, ograniczenia strat energii, podniesienie jakości przestrzeni i użytkowania budynków objętych projektem, poprawa warunków życia mieszkańców i wizerunku miasta.


W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w ramach prac termomodernizacyjnych.          W budynku przy ul. Zabrzańskiej 23 przewidziano ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu piwnic, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z cokołem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 przewidziano ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu piwnic, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z cokołem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.


W ramach projektu przewiduje się uzyskanie efektu ekologicznego określonego we wskaźnikach:
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 106,18 tony równoważnika CO2/rok
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1089 GJ/rok


Wartość projektu: 532 509,52 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 407 495,12 zł

 

Projekt w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 31 styczeń 2023r.

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl