Logo Unia Europejska

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i Janasa 21 w Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje projekt pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i Janasa 21 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020 PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Celem projektu jest zmodernizowanie energetyczne budynków, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, ograniczenia strat energii, podniesienie jakości przestrzeni i użytkowania budynków objętych projektem, poprawa warunków życia mieszkańców i wizerunku miasta.


W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w ramach prac termomodernizacyjnych. W budynku przy ul. Janasa 15 przewidziano ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych na poddaszu oddzielających mieszkania od przestrzeni nieogrzewanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku przy ul. Janasa 21 przewidziano ocieplenie stropodachu niewentylowanego, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.


W ramach projektu przewiduje się uzyskanie efektu ekologicznego określonego we wskaźnikach:
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 61,68 tony równoważnika CO2/rok
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 651 GJ/rok

Wartość projektu: 537 119,89 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 290 069,16 zł

 

Projekt w imieniu Miasta Rudza Śląska jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 31 styczeń 2023r.

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl